• 5 reasons why we should work our whole lives

  Kommentarer
  People Working in Cafe

  Når skal man pensjonere seg? I dag mener enkelte eldre at de blir “tvunget ut av arbeidsmarkedet” i Norge når de fyller 70 år. Det foregår blant annet gjennom at offentlig ansatte har plikt til å forlate jobbene sine ved fylte 70 år, og at det norske oppsigelsesvernet slutter ved fylte 70 år. Denne debatten har flere sider, både for samfunnsøkonomi, arbeidspolitikk – og helse, som vi i AssiStep er mest opptatt av. Her er fem gode grunner til at flere eldre bør få lov å stå i jobb lenger:

  1. Gjennom jobb er man en del av samfunnet
  Venner og familie er en av de viktigste faktorene til trivsel og aktivitet; har du noen å treffe, kommer du deg ut. Gjennom å stå i jobb kan man få større omgangskrets, man blir kjent med nye, gjerne yngre og mer aktive, kolleger.

  2. Å jobbe er å være aktiv
  Er man i jobb, må man komme seg ut av hjemmet for å bidra. Ofte hører vi at en stillesittende jobb er negativt for helse og aktivitet. Men det kommer an på hva vi ville gjort om vi ikke var på jobb – veldig mange får mer aktivitet av å komme seg på jobb enn de ville fått uten.

  3. Å jobbe forebygger demens
  Å trene fysisk fremmer fysisk helse, og å trene mentalt – for eksempel gjennom å jobbe – fremmer mental helse. Står man i arbeid må man lære, forstå og anvende kunnskap, som kan være en viktig forebyggende trening mot demens.

  4. Uansett alder, gir arbeidsledighet sosiale problemer
  For mennesker i alle aldre, er arbeidsledighet tett knyttet mot problemer som ensomhet, dårlig helse, mer medisinering, hyppigere legebesøk og sykehusbehandling. Derfor er det ikke rart at mange eldre opplever de samme problemene, når de blir tvunget inn i arbeidsløshet i opptil 25-30 år på slutten av livet.

  5. Arbeid fremmer mestringsfølelse
  Å lykkes og å føle at man er verdifull, er viktig for oss mennesker. Klarer man å bidra og får til vanskelige oppgaver, øker det sjansen for at man forsøker på andre vanskelige oppgaver – enten det er på jobb eller på fritiden. I arbeid blir man stilt krav til og får hjelp til å få til oppgaver, som gir muligheten til å få denne mestringsfølelsen.

  Er du enig? Uenig? Post gjerne en kommentar under!

  Leave a comment

  comments