Befaringsmanualer

Befaring - online skjema

Under utvikling - ikke bruk!

  Generell informasjon
 • Referanse (Adresse/Bruker) (obligatorisk)
 • Hvilket materiale er veggen laget av?
 • Hvilken type trapp er dette?
  (PS! Send inn flere skjemaer dersom det er flere trapper hos samme bruker, én trapp av gangen)
 • Når du ser oppover trappen, hvilken side er veggen på?
 • Hvor lang er avstanden fra siste trinn til første hindring på toppen av trappen (cm)?
 • Hvor lang er avstanden fra siste trinn til første hindring på bunnen av trappen (cm)?
 • For rett trapp
  Gjelder hele trappa
  trapp_1
 • Hvor mange trinn har trappa? (Antall opptrinn!)
 • Hvor mange grader er trappa?
 • Hvor bred er trappa i cm? (Minste bredde)
 • Hvor lang er trappa, målt horisontalt, i cm?
 • For L-trapp med repos
  Nederste avsats
  trapp_1
 • Hvor mange trinn har nederste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er nederste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er nederste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er nederste avsats?
 • Repos
  trapp_1
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til hjørnet? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørnet til bunnen av øverste avsats? (cm)
 • Øverste avsats
  trapp_1
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
 • For U-trapp med repos
  Nederste avsats
  trapp_3
 • Hvor mange trinn har nederste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er nederste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er nederste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er nederste avsats?
 • Repos
  trapp_3
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til nederste hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørne til hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra øverste hjørne til bunnen av øverste avsats? (cm)
 • Øverste avsats
  trapp_3
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
 • For L-trapp uten repos
  Nederste rette del
  trapp_4
 • Hvor mange trinn har nederste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er nederste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er nederste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er nederste avsats?
 • Sving
  trapp_4
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til nederste hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørne til hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra øverste hjørne til bunnen av øverste avsats? (cm)
 • Øverste rette del
  trapp_4
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
 • For U-trapp uten repos
  Nederste rette del
  trapp_5
 • Hvor mange trinn har nederste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er nederste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er nederste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er nederste avsats?
 • Nederste Sving
  trapp_5
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til nederste hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørne til hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra øverste hjørne til bunnen av øverste avsats? (cm)
 • Midterste, rette del
  trapp_5
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
 • Øverste Sving
  trapp_5
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til nederste hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørne til hjørne? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra øverste hjørne til bunnen av øverste avsats? (cm)
 • Øverste, rette del
  trapp_5
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
 • For U-trapp med to reposer
  Nederste rette del
  trapp_6
 • Hvor mange trinn har nederste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er nederste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er nederste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er nederste avsats?
 • Nederste repos
  trapp_6
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av nederste avsats, til hjørnet? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørne til bunnen av midterste avsats? (cm)
 • Midterste, rette del
  trapp_5
 • Hvor mange trinn har midtre avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er midtre avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er midtre avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er midtre avsats?
 • Øverste Repos
  trapp_6
 • Hvor lang er avstanden fra toppen av midtre avsats, til hjørnet? (cm)
 • Hvor lang er avstanden fra hjørnet til bunnen av nederste avsats? (cm)
 • Øverste, rette del
  trapp_6
 • Hvor mange trinn har øverste avsats? (Antall opptrinn)
 • Hvor lang er øverste avsats, målt horisontalt, i cm?
 • Hvor bred er øverste avsats i cm? (Minste bredde)
 • Hvor mange grader stigning er øverste avsats?
Legg ved bilder av trappa her!
(jpg, jpeg, png eller gif. Maks størrelse 2 MB)