• KAN SØKES SOM HJELPEMIDDEL

    Kommentarer
    IMG_0727_lysere

    AssiStep kan søkes om fra NAV Hjelpemiddelsentralen, og om søknaden innvilges, kan AssiStep bli montert uten egenandel. Kontakt din kommunale Ergoterapeut for mer veiledning.

    Leave a comment

    comments