Send oss en forespørsel
Kontakt meg:
Vi tar kontakt så snart som mulig. Ha en fin dag!
Lurer du på noe? Ring oss:
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Løfteplattform - Hva Må Du Tenke På?

Løfteplattform - Hva må du tenke på?

De fleste rullestolbrukere opplever av naturlige årsaker utfordringer med å forsere trapper i både boligen sin og det offentlige rom dersom det ikke gjøres tilpasninger. Næringsdrivende og offentlige institusjoner er i mange sammenhenger pålagt i henhold til lov om universell utforming og nyeste byggteknisk forskrift (TEK17) om å tilpasse bygningsmassen slik at den er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser.

I denne artikkelen skal vi se på hva som er viktig å tenke på ved anskaffelse av en løfteplattform for rullestolbrukere og hvilke lovmessige krav som stilles.

Baseres på følgende side: https://www.treppenlift-ratgeber.de/ihre-situation/alternativen-zum-treppenlift/rollstuhllift.html

Løfteplattform

Løfteplattform - To vanlige alternativer

Rullestolbrukere og byggeiere kan normalt velge mellom to typer rullestolheiser:

  • Trappeheis med plattform (plattformheis)
  • Vertikal løfteplattform

Hva er egentlig forskjellen på disse, og hva må du ta med i vurderingen?

Vertikal løfteplattform

En vertikal løfteplattform kan forflytte seg opp og ned, som oftest i en høyde opp til 50 - 100 cm. Dersom det er større høydeforskjeller enn 100 cm kan en personheis med eller uten sjakt være et mer egnet alternativ.

En vertikal løfteplattform er gjerne et rimeligere alternativ sammenlignet med trappeheiser med plattform eller personheiser, siden de i mindre grad må produseres i forhold til omgivelsene de skal monteres i.

En annen veldig viktig fordel med vertikale løfteplattformer sammenlignet med en trappeheis med plattform er at de gjerne er mer driftsikker ved bruk utendørs. Ved bruk utendørs kreves det frostfri og flat fundamentering. En løfteplattform er ofte enklere å drifte, da de kun skal bevege seg i to retninger, opp eller ned.

Prismessig starter vertikale løfteplattformer ofte rundt 100.000,- og kan komme opp mot 200.000,-, avhengig av monteringsforhold, løftehøyde og andre forhold.

Trappeheis med plattform (Rullestolheis for trapp)

En trappeheis med plattform (ofte kalt plattformheis eller rullestolheis for trapp) består av et skinnesystem som følger trappens stigning, samt en plattform som går langs skinnen for å forflytte rullestolbrukeren opp eller ned.

En ting som det er viktig å ta høyde for er at en trappeheis med plattform ofte trenger mer tilgjengelig plass i bunnen av trappen, siden hele plattformen må kunne komme helt ned på gulvplanet. Selve plattformen kan variere i størrelse, men er som oftes 110 - 160 cm bred og 110 - 160 cm lang. Dette påvirker i stor grad hvor mye plass som må beregnes i bunnen av trappen der plattformen vil stå parkert.

Ett unntak fra dette kan være i offentlige trapperom der trappebredden er så stor at selve plattformen kan stå foldet opp til siden i selve trappeløpet uten å ta opp fri bredde.

Trappeheis med plattform brukes ofte i situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å sette inn en vertikal løfteplattform eller plass til en sjaktheis. Trappeheis med plattform finnes både til rette trapper og svingtrapper. De monteres enten direkte på vegg, eller med støtteben ned i trappetrinnene. Selv om trappeheiser med plattform trenger mer plass en trappeheiser med sete har de mange smarte funksjoner som sparer plass. Enkelte modeller har eksempelvis plattformer som foldes opp til siden når de ikke er i bruk. De kommer også gjerne med sikkerhetsstenger og bevegelige kanter på plattformen slik at brukerne ikke skal kunne rulle av plattformen under transport.

Plattformheiser har ofte lastekapasistet opp til 300 kg eller mer.

For å kunne gi deg de beste rådene anbefaler vi at du sender en forespørsel om gratis befaring:

Bruk av løfteplattform eller trappeheis med plattform i det offentlige rom

I henhold til lov om universell utforming § 12-3 skal byggverk med to eller flere etasjer som er beregnet for publikum eller arbeidsbygning være tilgjengelig med heis. For bygninger med boenheter er det krav om heis dersom det er tre eller flere etasjer i bygget.

I tilfeller der det monteres løfteplattform er det videre krav om at denne skal være tilgjengelig slik at rullestolbrukerne kan betjene nødvendige funksjoner på egenhånd.

Hva sier TEK 17?

Du kan lese mer om hvilke lovmessige krav løfteplattformen må dekke hos Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Krav som er verdt å vite om før montering av løfteplattform:

  1. Løfteplattformen må være tilknyttet døgnbemannet vakt slik at brukere som eventuelt står fast kan tilkalle hjelp.
  2. Installasjon, rom og eventuell sjakt for løfteplattformen må ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

Fordeler med rullestolheis sammenlignet med rampe

En løfteplattform er i de fleste tilfeller svært plassbesparende sammenlignet med en stasjonær rampe. Ramper må i henhold til nyeste byggteknisk forskrift (TEK17) ikke ha et stigningsforhold på mer enn 1:15 dersom strekningen er over 3,0 meter. Hvis strekningen er under 3,0 meter kan det godkjennes stigningsforhold på opptil 1:12.

Det vil si at en vertikal løfteplattform som skal løfte 1 meter typisk krever ca 1,5 - 2 m2 med plass, der en rampe vil trenge minimum 12 m2 for å kunne dekke 1 meter høydeforskjell i stigningsforholdet 1:12.

Befaring og tilbud

For å kunne gi et riktig pristilbud på trappeheis med plattform eller vertikal løfteplattform er det nødvendig å gjøre en prosjektering i forkant. Ved montering utendørs gjøres det vurderinger rundt frostfri fundamentering og andre forhold som påvirker monteringsprosessen og hvordan legge tilrette for enkel adkomst for brukerne.

Om du ønsker et uforpliktende tilbud på trappeheis med plattform eller en vertikal løfteplattform kan du kontakte oss ved å trykke på en av linkene under: