Trappeheis - Hvorfor mange vurderer andre alternativer | AssiStep
$ Send oss en forespørsel
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Nyheter -> Trappeheis - Hvorfor mange velger andre løsninger

Nyheter

Trappeheis - Hvorfor mange vurderer andre alternativer

ASSISTEP er en trappeassistent som gjør trappen din trygg og sikker. Når håndtaket foldes inn til siden tar det lite plass
Lesetid ca 7 min. Publisert 15.08.2018
Personer som etterhvert får utfordringer med å gå i trappen i sitt eget hjem har i dag mange ulike alternative løsninger på problemet. Trappeheis har tidligere vært en av de vanligste måtene å løse problemet på, så i denne artikkelen ser vi på hvorfor trappeheis ikke alltid er den beste løsningen, og ting som er verdt å ta med i vurderingen som du kanskje ikke kjenner til.

Hva er en trappeheis?

En trappeheis er en innretning som transporterer deg mellom to eller flere etasjer i huset ditt. Den består av en skinne som spesiallages til trappen din, samt en seteinnretning. Setet forflytter seg langsomt langs trappen, vanligvis i en hastighet på rundt 0,07 meter per sekund.
Film som viser hastigheten til en trappeheis

Rømningsvei og TEK17

I henhold til byggeteknisk forskrift TEK17 og plan- og bygningsloven er det krav om at montering av trappeheis i felles trappeoppgang byggemeldes hos kommunen og registreres i nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger.

Byggesøknaden koster ofte i området 20.000 - 30.000 kroner uavhengig om det innvilges dispensasjon fra Plan- og bygningsloven eller ikke. Dette er kostnader brukeren selv må dekke.

Når det gjelder krav til fri rømningsvei sier TEK17 følgende:

  • § 12-14 1h) Trapper med rette løp skal ha bredde på trappeløpet på minimum 90 cm (...). Trapper med rette løp internt i boenhet skal ha bredde på trappeløpet på minimum 80 cm (...).
  • § 12-14 1i) Trapper som ikke har rette løp, skal ha bredde på trappeløpet på minimum 10 cm bredere enn kravet i bokstad h. (Med andre ord må trappen være minimum 1 meter i bredden)
  • § 12-14 2a) For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet gjelder, i tillegg til første ledd, følgende: Bredden på trappeløpet i trapp med rette løp skal være minimum 110 m (...).

Siden både skinnen og seteenheten til en trappeheis bygger ut mer enn 10 cm fra veggen, vil dermed bredden på trappen reduseres med hhv ca 18 cm der skinnen er montert, og ca 40 cm der seteenheten plasseres når den parkeres oppe eller nede. Dette er viktig å ta med i beregningen når man skal vurdere om en trappeheis kan monteres.

Hvor mye plass tar en trappeheis?

Trappeheiser krever en del plass for å kunne installeres, noe som gjør at passasjen blir mindre for andre som skal bruke trappen.

Skinnene til en trappeheis tar normalt ca 18 cm med plass fra veggen. I tillegg vil seteenheten oppta ca 40 cm når den ikke er i bruk. Siden trapper i norske hjem ofte ikke har plass til både trappeheis og ivareta sikker rømningsvei, så må seteenheten kunne parkeres utenfor selve trappen både i toppen og bunnen.

Installasjon av en trappeheis stiller strenge krav til at det er plass i trappen
Installasjon av en trappeheis stiller strenge krav til bredde på trappen og at det er god plass i toppen og bunnen

Hva koster en trappeheis?

Prisen for en trappeheis havner normalt i området 50.000 - 120.000 kr. Den endelige prisen avhenger av om du har en rett trapp eller svingtrapp og trappens geometri. Som nevnt vil eventuell byggesøknad og gebyrer komme på toppen av dette.

Byggesøknad og brannteknisk vurdering
Byggesaksgebyrene for å søke om å montere trappeheis og eventuell brannteknisk vurdering varierer for hver kommune. Hvis du vurderer å montere en trappeheis, anbefaler vi derfor at du kontakter byggesakskontoret i din kommune.

Leveringstid

I nesten seks måneder ventet Roald (102) på å få en trappeheis - til slutt ga datteren opp

Dessverre er det svært lang leveringstid fra man starter prosessen med å anskaffe eller søke om en trappeheis, til den er montert i hjemmet. Historien til Roald er ikke unik, og det sies at det man må beregne 6 - 9 måneder fra man starter prosessen, til en trappeheis er ferdig montert.

Roald (102) døde før han fikk trappeheisen han ventet på - lang leveringstid
Faksimile Budstikka 09.05.2014: Roald (102) døde før han fikk trappeheisen han ventet på

Passiviserende

Selv om tekniske utfordringer ofte er en utløsende årsak til at trappeheiser ikke kan monteres, er det en annen og like viktig grunn til at andre løsninger bør vurderes først.

Det har vært en stor satsing blant norske kommuner de siste årene innenfor fagfeltet "Hverdagsrehabilitering".
Hverdagsrehabilitering handler blant annet om å legge tilrette for aktivitet og egenmestring i eget hjem, fordi undersøkelser viser at de fleste ønsker å bo i sitt eget hjem hele livet, og fordi dette er det desidert mest samfunnsøkonomiske.

Å holde kroppen i aktivitet har store ringvirkninger både fysisk og psykisk. Fra Helsedirektoratet fremkommer det at fysisk aktivitet blant annet bidrar til:

  • Større sjans for å være selvhjulpen og klare seg selv
  • Færre fall og brudd
  • Lavere risiko for diabetes type 2
  • Lavere risiko for tykktarm- og brystkreft
  • Bedre hukommelse og andre kognitive funksjone

Kilde: https://helsenorge.no/trening-...

Aktivitet er kroppens viktigste medisin og er vitenskapelig bevist å motvirke blant annet demens, hjerte og karsykdommer, hjerneslag og hjerteinfarkt.
En trappeheis vil derimot bidra til å passivisere brukeren.

Erfaring viser at personer som får montert trappeheis, og dermed slutter å gå i trapp til daglig, på veldig kort tid mister evnen til å gå i trapp. Særlig eldre og personer med funksjonsnedsettelser vil miste muskelmasse når de slutter å gå trapp i sitt eget hjem.

Dette var årsaken til at vi ønsket å utvikle trappeassistenten AssiStep

NAVs Hjelpemiddelsentral tilbyr en stor mengde ulike typer tekniske hjelpemidler for utlån. Her vises trappeassistenten AssiStep, som gjør trappen tryggere i ditt hjem.
AssiStep er en trappeassistent som holder deg i aktivitet, samtidig som du kan gå opp og ned på en trygg måte

AssiStep er utviklet av tidligere NTNU-studenter og ble lansert i Norge i 2015. Bakgrunnen for at vi ønsket å utvikle AssiStep var at vi så at veldig mange har utfordringer med å gå i trappen. Ofte så kommer dette av ulike sykdommer som feks Parkinson, Hjerneslag og MS, men det er veldig mange andre som av ulike årsaker har økt risiko for å falle.

En av de første tingene vi så på når vi startet utviklingen i 2012, var statistikk fra SSB.
Tallene viste at det hvert år i Norge er ca 50 dødsfall på grunn av fall i trapp og ca 30.000 skader.

Å falle i trappen kan ha store konsekvenser, som feks hoftebrudd eller lårhalsbrudd. Hvert år er det ca 9000 hoftebrudd i Norge, og statistikken viser dessverre at prognosene er dårlig for de som opplever dette.

Statistikk dødsfall i trapp i Norge 2003 - 2013
Statistikk dødsfall i trapp i Norge 2003 - 2013 (Kilde: SSB)

Hvordan stimulere til aktivitet og samtidig holde deg trygg?

Vi utviklet trappeassistenten AssiStep for å stimulere til aktivitet i hjemmet, samtidig som den holder deg trygg.

Siden lanseringen i 2015 har det så langt blitt montert 300 - 400 produkter fra Honningsvåg i nord til Østerrike i sør. Til dags dato har det ikke blitt registrert en eneste fallulykke blant de som bruker AssiStep.

AssiStep er sertifisert og sikkerhetstestet av tyske TÜV og godkjent for brukere opp til 120 kg.

AssiStep kan monteres både i rette trapper og svingtrapper, og kan søkes om via NAVs Hjelpemiddelsentral i hele landet. Mer enn 9 av 10 som anskaffer seg AssiStep i Norge får det dekket gratis via Hjelpemiddelsentralen.

fallsikkerhet i trapp
Håndtaket har flere ulike grepsmuligheter og låser seg automatisk fast når du legger vekt på det
Når håndtaket foldes inn til siden tar det veldig lite plass

Hvorfor velge AssiStep?

Designet for hjemmet ditt

AssiStep er designet og utviklet av ingeniører og industridesignere med utspring fra Norges ledende tekniske Universitet - NTNU.

AssiStep er designet for å gli inn i hjemmet ditt – det er en diskret løsning, og når håndtaket foldes inn, ser den omtrent ut som en vanlig håndlist.

Holder deg trygg og aktiv

AssiStep er testet og sertifisert av anerkjente TÜV i Tyskland, og møter alle funksjonelle og sikkerhetsmessige krav.

Kun 2 uker leveringstid

AssiStep er designet for å lett kunne tilpasses din trapp, og kan monteres i både rette trapper, svingtrapper og trapper med repó.

Fra Hjelpemiddelsentralen har sendt bestilling er det normalt kun 2 uker leveringstid.

Kan søkes som hjelpemiddel hos NAV

AssiStep kan søkes om fra NAV Hjelpemiddelsentralen, og om søknaden innvilges, kan AssiStep bli montert uten egenandel. Kontakt din kommunale ergoterapeut for mer veiledning.

Se vår informasjonsvideo for AssiStep:

Mulig å prøve i hele landet

Det er nå over 100 ulike steder i landet hvor det er mulig å prøve AssiStep. Finner du ikke et sted i nærheten? Ta kontakt med oss, så kommer vi innom kommunen din for en uforpliktende utprøving.

Trykk på markørene i kartet for informasjon