Send oss en forespørsel
Kontakt meg:
Vi tar kontakt så snart som mulig. Ha en fin dag!
Lurer du på noe? Ring oss:
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Hvilke Alternativer Finnes Til Seteheis?

Hvilke alternativer finnes til seteheis?

Alternativ til seteheis | AssiStep
Etterhvert som vi blir eldre er det naturlig at trappen oppleves som en større hindring i hjemmet. Seteheis er en type heis som transporterer brukeren opp og ned trappen. I denne saken skal vi se på hvilke alternativer som finnes til seteheis og hvorfor det kan være fornuftig å vurdere andre alternativer.
Problemer med trappa

Som oftest er det noen tydelige årsaker til at personer opplever utfordringer med å forsere trappa i sitt eget hjem. Det har som oftest sammenheng med alder eller spesifikke sykdommer som reduserer balanse og koordinasjonsevne.

Tradisjonelt har det vært tre alternativer for å løse trappeproblemet:

  1. Seteheis som transporterer personen opp og ned trappa
  2. Renovere boligen og gjøre den universelt utformet på ett plan
  3. Flytte fra boligen

Forskning viser derimot to klare faktorer som påvirker vår livskvalitet og forventede levealder:

  1. Å opprettholde et visst aktivitetsnivå er en av de viktigste predikatorene for vår forventede levealder.
  2. Det store flertallet av oss ønsker å fortsette å bo i hjemmet vårt hele livet

Hva er alternativene?

Seteheis

Seteheiser koster normalt i prisområdet 65.000 - 130.000,-, og avhenger av en rekke faktorer, blant annet hvor mange svinger som er nødvendig på skinnene, om den skal brukes inne eller ute og maksimal brukervekt. For personer med et varig behov på mer enn 2 år kan seteheis søkes om via NAVs Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Ekstrakostnader som brukeren må dekke selv inkluderer søknadsgebyr til kommunen om byggegodkjenning. Det er i tillegg krav om periodisk ettersyn og heiskontroll. Brukeren må også bekoste eventuelle bygningsmessige endringer som må til for å få plass til heisen, for eksempel betongfundamentering for bruk utendørs. Søknadsgebyrene er kostnader som den enkelte må betale og utføre selv og som ikke dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral.

Andre ting som er viktig å ta høyde for er kravet til "fri bredde" i trappen i henhold til nyeste Byggteknisk forskrift. Setet bygger ofte ut ca 60 cm fra veggen, noe som gjør at krav til fri passasje kan være utfordrende i enkelte tilfeller.

På grunn av kravet til fri bredde må det derfor for felles trappeoppganger søkes om dispensasjon fra Plan. og bygningsloven dersom trappen er smalere enn 125 cm. Byggesaksomkostningene må dekkes av brukeren selv og kan ofte beløpe seg til 20.000 - 30.000,- uavhengig om det gis dispensasjon eller ikke.

Seteheis for trapper med sving

AssiStep - Trappeassistenten

AssiStep er en trappeassistent som ble utviklet på NTNU i perioden 2012 - 2015. AssiStep produseres i Norge og eksporteres i dag til ca 20 land utenfor Norge.

Det er flere tusen personer som bruker AssiStep daglig, og det har flere fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle seteheiser. AssiStep er derimot utviklet for personer som har en viss gangfunksjon, men som av ulike grunner har utfordringer med å gå i trapp og dermed trenger økt trygghet og mer støtte.

AssiStep alternativ til seteheis

Typiske AssiStep-brukere:

AssiStep er et hjelpemiddel som krever at brukeren fortsatt har en viss gangfunksjon, og er spesielt aktuelt i tilfeller der det ikke forventes rask forverring i helsetilstanden. AssiStep kan for mange bidra til å opprettholde eller trene opp gangfunksjonen slik at du klarer deg selv så lenge som mulig.

Andre viktige fordeler med AssiStep

  • AssiStep er det eneste trappehjelpemiddelet som har vunnet den anerkjente prisen "Beste løsning" fra SilverEco Ageing Well Award
  • Siden AssiStep produseres og lagerføres i Norge er det i mange tilfeller mulig med kun 2 uker leveringstid fra bestilling
  • Det påløper ikke noen løpende kostnader siden det ikke trengs byggegodkjenning, periodisk heiskontroll, fundamentering eller andre inngrep som heiser ofte trenger.
  • Høy driftsikkerhet siden det er en helt mekanisk løsning
  • Miljøvennlig norsk produksjon

Hva er fremgangsmåten for å få AssiStep montert?
Mer enn 9 av 10 monterte AssiStep i Norge leveres kostnadsfritt for brukeren gjennom NAVs Hjelpemiddelsentral. Vår anbefaling er derfor å kontakte helsetjenesten i kommunen din, som hjelper deg med å sende søknad til NAV om AssiStep.

Les våre anbefalinger ved å klikke på linken under.

Ønsker du mer informasjon?

Trykk på linken under for å lese om erfaringen blant noen av de eksisterende AssiStep-brukerne i Norge.

Informasjonsfilm om AssiStep

Konfigurer din AssiStep

Gå gjennom stegene under for å konfigurere din AssiStep, så tar vi kontakt med deg for å gi deg mer info

Hva slags type trapp har du?

Valg

Hvem er du? Er du en privatperson eller institusjon som ønsker et tilbud på AssiStep?

Valg

Vi trenger ditt postnummer for å finne nærmeste distributør og beregne frakt og monteringspris.

Siden du har en litt annerledes trapp, kommer vi gjerne på befaring for å gi pris.

Vi har dessverre ingen distributør i landet du valgte. Du kan likevel fullføre skjema, så sender vi deg informasjon om AssiStep.

I noen tilfeller trenger vi litt mer informasjon om din trapp. Vi ber deg derfor oppgi ditt telefonnummer slik at vi kan kontakte deg dersom det trengs. E-post trenger vi for å sende deg pris og informasjon.

Vennligst se over dine opplysninger før du sender inn skjemaet.

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en e-post med mer informasjon om hvordan du får AssiStep til din trapp. Dine opplysninger er trygge hos oss. Nedenfor ser du hva vi kommer til å bruke informasjonen til:
Takk for din forespørsel, du vil i løpet av kort tid motta en e-post med ytterligere informasjon og pris basert på dine valg.