VI ÄR ENGAGERADE FORMGIVARE.
OCH VI BRYR OSS OM VÅRA ANHÖRIGA.

Den kanske mest riskfyllda platsen i bostaden är trappan. Färsk statistik från MSB visar att 48 662 svenskar över 65 år fick sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor 2013 (31 824 kvinnor och 16 838 män). Varje år dör närmare 1600 personer äldre än 65 år till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje dag! Knappt 90 procent av olyckorna i trappor är fallrelaterade. Kostnaderna för samhället är 5 miljarder kronor per år och ökar för varje år. Varje vecka omkommer drygt 40 personer, 65 år och äldre, till följd av olyckor. Av dessa är 30 fallolyckor. Varje vecka läggs drygt 1 100 personer, 65 år och äldre, in på sjukhus till följd av olyckor. Av dessa är drygt 900 fallolyckor. De senaste tio åren har det skett en ökning av män över 65 år skadade i fallolyckor med 35,5 procent. År 2011, när vi var ingenjörsstudenter vid NTNU (Trondheim, Norge), började vi arbeta med olika koncept för att hjälpa människor att undvika fallolyckor i trappor, sedan vi läst en forskningsrapport som beskrev problemet. Vi har alla haft mor- och farföräldrar som haft svårt att gå i trappor, men som framför allt behövde säkerhet och stödet av en hjälpande hand för att kunna fortsätta att gå i trappor själva.

Sedan vi utarbetat enkla koncept och diskuterat dem med användare, läkare och terapeuter, började vi ta fram den första prototypen av AssiStep, som fungerade på samma sätt som vi brukade hjälpa våra mor- och farföräldrar. Vi tror mycket på vikten av att leva ett aktivt liv, varje dag, och om man inte kan röra sig så bra, är trappor en av de bästa källorna till aktivitet och träning - bara som sista utväg, bör man sluta använda dem.

Vi tror att man kan göra mycket mer för att hjälpa människor att förbli oberoende och kapabla att själva gå i trappor, och AssiStep är vårt sätt att se till att det händer.

Teamet bakom AssiStep

 • bild

  Ingrid Lonar

  Teknisk chef, medgrundare

  ( 47) 98 03 80 21

  Civilingenjör vid NTNU, som specialiserat sig på produktutveckling. Ingrid har erfarenhet av ledarskap och entreprenörs arbete genom frivilligarbete vid start NTNU.

 • bild

  Halvor Wold

  General Manager, medgrundare

  ( 47) 99 56 01 30

  Halvor har en master från NTNU School of Entrepreneurship, och tidigare studerat cybernetik. Han startade sitt första företag på gymnasiet, och har arbetserfarenhet från det norska forskningsinstitutet SINTEF, samt vara en start rådgivare vid NTNU.

 • bild

  Eirik Gjelsvik Medbø

  Markedschef, medgrundare

  ( 47) 40 86 31 98

  Eirik har en masterexamen från NTNU School of Entrepreneurship, och tidigare studerat nanoteknik. Han har haft flera praktikplatser i en Oslo start, och har marknadsförings- och ledarskapserfarenhet från extracurricular arbete i Trondheim.

 • bild

  Daniel Ihlen Ekelund

  Produktutvikler

  (47) 47 32 86 97

 • bild

  Jörg Radtke

  Försäljning, Sverige

  ( 46) 76 160 0811

Besök oss

Adress:

AssiTech AB

Jarleveien 12

7041 Trondheim

Org.nr: under bildande

Centrera kartan
Trafik
Cykling
Genomresa
Centrera kartan
Trafik
Cykling
Genomresa

Samarbetspartner