Send oss en forespørsel
Kontakt meg:
Vi tar kontakt så snart som mulig. Ha en fin dag!
Lurer du på noe? Ring oss:
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Nyheter -> ▷ Trappetrening Og Rehabilitering

Nyheter

Bli uavhengig raskere. Gå trappene selv igjen raskere.

Trappetrening med trappeassistenten AssiStep
Lesetid ca 7 min. Publisert 31.08.2018
Rehabilitering er mer vellykket desto raskere mobiliseringen begynner. Og behandlingen i dag forsøker å legge til rette for en normal hverdag for brukerne på et tidligst mulig stadium fordi menneskene våre er sosiale vesener. Deltakelse i sosiale anledninger og hverdagen er viktig for en rask rehabilitering.
Mobilitet betyr ikke bare mer uavhengighet, men også frihet.

Dette er spesielt gjeldende etter f.eks. et fall i trappen som kan forårsake et hoftebrudd hvor man må trene opp igjen muskulaturen, eller man blir rammet av et slag og må bygge opp igjen koordinasjon mellom nervesignal og kroppsbeherskelse. Nøkkelordet er rehabilitering.

Gjennom dagens forskning på nevrovitenskap er det bevist at rehabilitering er mer vellykket desto raskere mobiliseringen begynner. Et annet aspekt, som ikke bør overses, er at behandlingen i dag forsøker å legge til rette for en normal hverdag for brukerne på et tidligst mulig stadium fordi vi mennesker er sosiale vesener. Deltakelse i sosiale anledninger og hverdagen er viktig for en rask rehabilitering.

Rehabilitering av gangfunksjonen - Trappetrening

Det er mange hjelpemidler som kan brukes i gangrehabilitering. Det har også blitt vanlig med robotteknikkbasert gangtrener eller end-effector-enheter som hjelper til med å lære kroppen bevegelsen man utfører når man går. Disse blir imidlertid bare brukt i tillegg til klassisk gangtrening med terapeuter, fordi de ikke kan erstatte det helt. Det samme gjelder gangtrening i trapp. Avhengig av alvorlighetsgraden av det begrensede bevegelsesområdet, mottar brukeren støtte fra terapeuter under trappetrening. Og i rehabiliteringssentre utføres trening alltid med en eller flere terapeuter, avhengig av personens funksjon og vekt. I tillegg til terapeuter kan AssiStep benyttes som hjelpemiddel i trappetrening.

sunnaas rehabilitering
Trappetrening med AssiStep

AssiStep fungerer ikke bare som hjelpemiddel i eget hjem for å føre deg trygt og støttende opp og ned trappen, men den er også mye brukt under på rehabiliteringssenter, sykehjem og boliger for eldre. Det smarte, norske designet gjør ikke bare trappetreningen tryggere og enklere for brukeren, men også for terapeutene som hjelper brukeren med trappetreningen. Håndtaket kan benyttes både foran (som vanlig) og bak brukeren i en rehabiliteringssituasjon.

Trappetrening med AssiStep
AssiStep foran brukeren

Når håndtaket er plassert foran brukeren, kan vedkommende holde fast i det. Dette gir den støtten og sikkerheten som trengs for å klatre trygt opp trappene. Om nødvendig, kan brukeren dra seg opp ved å bruke håndtaket, uten å måtte rette all styrke til armene. Dersom høyre og venstre rekkverk brukes i stedet for AssiStep, ligger kraftanstrengelsen vanligvis ikke på beina, men på armene. Dette fordi man oppnår en bedre kroppslig positur når man kan holde noe rett fremfor seg heller enn på sidene. Som et resultat opplever pasienten i en mye større grad den fysiologiske prosessen og styrking av benmuskulaturen, kjernemuskulatur og kroppsholdning med klatring av trapper med AssiStep sammenlignet ved bruk av bare rekkverket. Og når holdningen bedres, styrkes også kjernemuskulaturen.

Når man går ned trappene, kan pasienten støtte seg på håndtaket. Dette gir både fysisk og mental sikkerhet når man klatrer trappene. Brukere som trenger å lære eller trene på å gå trappene på nytt, opplever ofte en frykt eller usikkerhet for å gå ned trappen - det er som en bratt skråning eller et fjell du ser ned. Med AssiStep foran seg, forhindrer et mulig fall og man gå ned trappene trygt og mer avslappet.

AssiStep kan benyttes i rehabilitering bak brukeren
AssiStep bak brukeren

Under rehabilitering eller en treningssituasjon med terapeut kan håndtaket også benyttes bak brukeren. I en eventuell fallsituasjon under opptreningen vil da brukeren falle på AssiStep og hindrer at terapeuten må ta imot fallet. Dette bedrer sikkerheten til både bruker og terapeut. Det vil også redusere behovet for to terapeuter i tilfeller hvor brukerens størrelse, vekt og funksjonsnivå normalt ville krevd to terapeuter for å drive trapppetrening.

Rehabilitering med eller uten terapeut

Avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen eller diagnosen, kan AssiStep brukes som hjelpemiddel under rehabilitering med eller uten hjelp fra terapeut. I Norge og Sverige jobber allerede et stort antall ergoterapeuter og fysioterapeuter med trappassistenten for å bedre brukerens rehabiliteringsprosess etter slag, hoftebrudd og andre diagnoser.

AssiStep brukes også i rehabiliteringssentre og aldershjem i Tyskland og Østerrike for å holde eldre aktive og for å fremme uavhengig gange i trappene. I det lange løp gir dette den store fordelen med å opprettholde sin egen mobilitet og autonomi (selvstendighet).

Vi besøkte nylig rehabiliteringssenteret Geerlofs i Pforzheim, hvor AssiStep ble installert sommeren 2017. Der jobber terapeutene regelmessig med AssiStep som et støttende verktøy i trappetrening med pasienter som Dmitri Tschatschin, som har vært i rullestol siden 2016 grunnet en ufullstendig paraplegi. Når det gjelder trening med AssiStep,sier han:

Hvis du sitter i rullestol lenge, er det en dårlig vane at du gjør alt med armene dine. Du burde virkelig ikke gjøre det. Den store fordelen med AssiStep er at du må gjøre mye selv for rehabiliteringens skyld, og det er det som er viktig.
Dmitri Tschatschin

Trappetrening må skreddersys for hver enkelt bruker, avhengig av alvorlighetsgraden på diagnosen, slik de gjør med Dmitri på rehab sentrum også. Med AssiStep kan brukeren, enten i eget hjem eller under treningsøkt med en terapeut, bestemme i hvilket tempo, og med hvor stor grad av støtte trappetreningen skal utføres.

Syk etter operasjon

Vi har også snakket med Barbara fra Weimar om å bruke ASSISTEP som hjelpemiddel hjemme. Barbara har vært i rullestol siden 2015, etter å bli smittet med MRSA-bakteriene - de såkalte sykehusbakteriene - under en kneprotesekirurgi. Etter om lag ti operasjoner de siste tre årene, kan hun endelig – grunnet sin vilje av stål - endelig ta noen skritt alene. Barbara fikk installert AssiStep huset hennes sommeren 2017 og bruker trappeassistenten med støtte fra sin mann Rudi regelmessig. De to går trappen sammen, og allerede etter kort tid ser de gode fremskritt med Barbara.

For alle aldre

AssiStep kan brukes av mennesker i alle aldre. Vår yngste bruker, Peder, er seks år gammel og har cerebral parese (CP). Frem til nå kunne han ikke gå i trappen på egenhånd. Siden han fikk ASSISTEP installert hjemme, er han i stand til å gå opp og ned trappene selvstendig. Og det er ikke bare gangfunksjonen hans som har forbedret seg betydelig, men også hans humør.

Etter at sønnen min fikk AssiStep har vi merket stor forskjell når han går i vanlige trapper. Han har mer styrke i kjernemuskulaturen og kroppsholdningen har blitt mye bedre.
Mamma til Peder

Det er tydelig at AssiStep bidrar positivt til rehabilitering og trening av muskulatren og motiverer brukeren til å fortsette å bevege seg og holde seg aktiv. AssiStep fjerner både fysiske men også psykologiske barrierer for brukeren og sikrer klatring i ikke bare fysisk, men også mentalt. Ved å regelmessig bruke AssiStep, bygger brukeren langsomt opp musklene eller opprettholder allerede eksisterende muskler. Dette bidrar også i stor grad til å styrke balansen og redusere risikoen for å falle og dermed sikre tryggere gange også på flatmark.

Her er en video av når Jon Willy bruker AssiStep under rehabilitering på Greverud sykehjem