Send oss en forespørsel
Kontakt meg:
Vi tar kontakt så snart som mulig. Ha en fin dag!
Lurer du på noe? Ring oss:
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Nyheter -> Unge Gründere Utvikler Nye Hjelpemidler

Nyheter

Unge gründere utvikler nye hjelpemidler (Faksimile Ergoterapeuten utgave 2 - 2017)

Unge AssiStep-gründere: Disse tre star- tet eventyret mens de studerte. Nå har de montert trappehjelperen sin nesten over hele landet og har inngått avtale om salg i Nederland. Fra venstre: Halvor Wold, Ingrid Lonar og Eirik Medbø
Lesetid ca 5 min. Publisert 22.08.2018
De hadde besteforeldre som hadde problemer med å gå trappene. Dette trigget tre unge gründere i Trondheim til å utvikle et nytt hjelpemiddel som gjør det mulig å gå trygt i trappen og bidrar til å opprettholde viktige funksjoner.
Hjelpemidler er for mange livsnødvendige for å klare seg i hverdagen. Målet med disse er at brukeren får en bedre hverdag og beholder funksjonen de har.

I Norge skades 30 000 personer hvert år fordi de faller i trappa (ssb.no). Det er de over 65 år som faller mest. I tillegg dør 40–50 personer hvert år som følge av fall i trapp. I Trondheim satte tre unge gründere fokus på problemstillingen og utviklet en trappeassistent som gir mulighet for sikker trening under rehabilitering.

MANGE FALLER

Eirik Medbø, Halvor Wold ogIngrid Lonar var studenter vedEntreprenørskolen på NTNU dade høsten 2011 begynte arbeidet.

 • Vi snakket blant annet medInnoMed, som er et nasjonaltkompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.Her fikk vi innspill på at mangefaller i trapp, både eldre og andresom for eksempel har dårligbalanse på grunn av sykdom ellerer på opptrening etter brudd, sierHalvor Wold.

At det skulle være tre ungestudenter som løser de eldrestrappeproblem, er kanskje ikkeåpenbart, men dette problemettraff dem alle tre.

 • Både Eirik og jeg haddeerfaring med besteforeldre som harhatt problemer med å gå trappene.Vi snakket med mange forskjelligefolk og instanser. Alt fra potensiellebrukere til ergo- og fysioterapeuter, leger og folk innen kommunalvirksomhet. Tilbakemeldingene vifikk, var at dette problemet var noevi måtte løse.
TRENING OG SIKKERHET

Målgruppen for trappeassistentener også de som har trapp hjemme, og som har problemer med åbruke den. De eneste løsningenepå problemet fram til nå har værtå få folk til å bygge om boligeneller bruke trappeheis. Men detteer ingen god løsning for alle ifølge Medbø og Wold.

 • Heis og trappeheis er kostbart og gir store inngrep, i tillegggjør det brukerne mer passive, ogfjerner en kilde til daglig aktivitet.

De tre rekrutterte to studentertil, og sammen har de gjennomfem år utviklet AssiStep, som i2016 ble tilgjengelig på markedet gjennom samarbeidspartnerHepro, og nå tas i bruk i flerekommuner.

 • Vi er veldig glade for atHepro også så potensialet i ålegge til rette for økt aktivitetog hverdagsmestring for brukerne. Samarbeidet gjør også atAssiStep nå er tilgjengelig i helelandet, sier Eirik Medbø.
HVERDAGSMESTRING

Trappetrening brukes i forbindelse med rehabilitering og er engod treningsform for å bevarefunksjon i beina. Men det er storforskjell på å trene under rehabilitering med oppsyn og gå trappaalene hjemme. Mange havner påen seteheis eller må flytte senganed i stua.

 • Vi har sett at seteheis ikkealltid er en god løsning for demsom fortsatt har en viss gangfunksjon. Det passiviserer beboeren ytterligere, og det blirvanskelig å opprettholde funksjonsnivået i beina. Vårt fokus harvært at man skal kunne ta segopp i trappa på en trygg og enkelmåte som samtidig aktiviserer,forklarer Wold.

Trappeassistenten AssiSteplever nå sitt eget liv, men gründerne reiser fremdeles rundt påmange av monteringene for ålære opp installatørene rundt omi landet. Gjengen i Assitech girseg likevel ikke, og jobber ogsåmed nye smarte løsninger somkan gjøre det enklere for folk å bolenger hjemme.

GOD FUNKSJONALITET

Ergoterapeut Karin HennieMeilandstind i Skjærvøy kommuneså reklame for Assistep på Face-book og leste mer om produktetpå hjemmesidene.

 • Jeg så med en gang at dettekunne være et hjelpemiddel medgod funksjonalitet. Vi har mangebrukere som har problemer medtrappene, og akkurat da jobbet
  jeg med en bruker som haddeproblemer med trappene på grunnav balansen. Faren for fall var stor.Uten noen form for hjelp kunnebrukeren ikke gå i trappa i dethele tatt. Vi vurderte seteheis someneste mulighet, men da jeg blekjent med trappeassistenten, komvi fram til at dette skulle prøves.Både behandlingstid og leveringstiden var kort, og Halvor Wold frafirmaet kom selv og installertehjelpemiddelet. Vi så med en gangat dette var et veldig godt alternativ til seteheisen. Det bidrar tilat brukeren beholder og bedrergangfunksjonene. Hadde vi montert seteheis, hadde jeg bidratt tilå frata brukeren funksjoner og påsikt gjort vedkommende dårligere.Brukeren er veldig fornøyd, ogføler seg veldig trygg.
GÅ I TRAPPA UTEN BEKYMRING

Leiv Reiakvam bor i Naustdal. Han har hatt trappeassistent siden august 2016.

 • Dette er et fantastisk godt hjelpemiddel for meg. Jeg hadde ikke kommet meg opp eller ned trappene uten hjelp. Det var fysioterapeuten min som foreslo at jeg skulle prøve dette, og kontaktet NAV. Det gikk veldig raskt, og jeg tenkte at hvis dette fungerer som de lover, vil det være god hjelp.

Trappeassistenten er montert på to steder. Langs trappa fra grunnplan til inngangsparti, deretter i en trapp fra sokkel til kjøkken.

 • Nå går jeg trappa uten å bekymre meg, og mens jeg tidligere alltid brukte høyrefoten som startfot på grunn av problemer med venstre side, bruker jeg venstre mye mer nå. Trappa gir meg ekstra trening. Min svigerfar på 92 år har også god hjelp av trappeassistenten når han er på besøk, og skryter masse av den.

Vår informasjonsfilm om AssiStep:

Last ned brosjyre

 • .pdf
  Brosjyre AssiStep Brosjyre-AssiStep.pdf Størrelse: 4,24 mb Last ned