Assistep | Trappeheis pris | Hvilke alternativer finnes til trappeheis?
$ Send oss en forespørsel
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Hvilke alternativer finnes til trappeheis?

Nyheter

Trappeheis pris | Hvilke alternativer finnes til trappeheis?

AssiStep - et trygt og aktivt alternativ til trappeheis
AssiStep - et trygt og aktivt alternativ til trappeheis
Lesetid ca 5 min. Publisert 03.08.2018
Mange opplever etterhvert som de blir eldre eller får ulike typer sykdommer at trappa i hjemmet blir stadig mer utfordrende. Trappeheis kan man normalt søke om via NAV Hjelpemiddelsentralen, og i denne artikkelen vil vi se på hvordan dette fungerer og hvilke alternativer som finnes til trappeheis og prisen på dette.
Utfordringer med trappa

Å oppleve utfordringer med å bruke trappa i sitt eget hjem er noe mange kan kjenne seg igjen i, og det er ofte flere ulike bakenforliggende årsaker til dette. Tradisjonelt har de vanlige måtene å kompensere for dette på å, være ved en av følgende tre alternativer:

  1. Trappeheis eller løfteplattform for rullestolbrukere
  2. Bygge om boligen slik at du kan bo på ett plan
  3. Flytte fra hjemme ditt

Undersøkelser viser derimot at de fleste av oss ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Mange har gjerne bodd der hele livet og man har dermed blitt sterkt knyttet til boligen.

Hvilke alternativer finnes?

Utfordringer med å gå i trapp

Noen av årsakene til at trappa kan bli vanskelige å forsere kan skyldes nevrologiske sykdommer som hjerneslag, Parkinsons, MS, og CP. Mange kan derimot oppleve muskulære problemer - som feks Andrea som har muskelsykdommen Nevropati og som av denne grunnen ikke føler seg trygg uten ekstra sikkerhet i trappa.

Trappa er ofte også et stort problem for personer som lider av lungesykdommen KOLS, siden trapp og motbakker er anstrengende på pusten. Oddbjørn (68) har feks fått montert trappeassistenten AssiStep ned til kjelleren i huset sitt for at det skal bli lettere og tryggere for han å fortsette å bruke hele huset sitt.

Priser og alternativer

Sjaktheis og plattformheis

Sjaktheiser koster normalt fra rundt 200.000,- + montering.
Disse kan være et godt alternativ for personer som er avhengig av rullestol, og som ønsker å få denne med seg mellom etasjene i boligen sin.

Plattformheis brukes også som et alternativ til sjaktheis og er en enklere og litt rimeligere installasjon.
Begge løsningene stiller derimot en del krav til at boligen og trappen er egnet for denne typen plasskrevende løsning.

Plattformheis
Trappeheis

Trappeheis koster ofte i prisområdet 50.000 - 120.000,- avhengig av hvordan trappen er utformet og hvor mange svinger det er. I tillegg er det krav om at det søkes om byggegodkjenning av kommunen, samt periodevis ettersyn og heiskontroll. Søknadsgebyrene er kostnader som den enkelte må betale og utføre selv og som ikke dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral. Andre ting som er verdt å merke seg er kravet til "fri bredde" i trappen i henhold til TEK 10. En trappeheisskinne bygger ofte ut ca 18 cm i trappen, og seteenheten bygger ut ca 40 cm, noe som gjør at kravet til fri passasje ofte kan være utfordrende.

På grunn av kravet til fri bredde må det derfor for felles trappeoppganger søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven dersom trappen er smalere enn 106 cm. Byggesaksomkostningene må dekkes av brukeren selv og kan ofte beløpet seg til 20.000 - 30.000,- uavhengig om det gis dispensasjon eller ikke. Dette gjelder også for søknader om trappeheis til eneboliger med én boenhet.

Trappeheis
AssiStep

AssiStep er et nytt type hjelpemiddel som er utviklet på NTNU i Trondheim og som kom på markedet i 2015. Det er i dag flere hundre hjemmeboende som bruker AssiStep daglig, og det har flere fordeler sett opp mot mer tradisjonelle trappeheiser.

AssiStep er utviklet for personer som kan gå selv, men som av ulike årsaker trenger økt støtte og trygghet når de går i trapp.

Typiske brukere er:

AssiStep er ikke en erstatning for trappeheis, men et enklere, rimeligere og mer aktivt alternativ for personer som ønsker å opprettholde eller trene opp gangfunksjon og musklene de allerede har, samtidig som de holder seg trygg. Det er i dag flere personer som til tross for at de sitter i rullestol kan bruke AssiStep når de går trapp - nettopp for å vedlikeholde funksjon og trene seg opp.

Andre viktige fordeler ved AssiStep er at:

  • Kun 2 uker leveringstid fra godkjent bestilling
  • Ikke behov for periodisk ettersyn
  • Ikke behov for å søke om byggegodkjenning og betale gebyrer til kommunen din
  • Høy driftssikkerhet siden AssiStep er 100% mekanisk, og fungerer helt fint selv om strømmen skulle bli borte.

Hva koster AssiStep?

Kostnaden for å få montert AssiStep avhenger av om du ønsker å kjøpe eller leie, hvor du bor, samt hvilken type trapp du har.

Mer enn 9 av 10 som får montert AssiStep i Norge får det gratis ved å søke om det via NAV Hjelpemiddelsentral. Les våre tips til søknadsprosessen her eller gå gjennom vår guide for å få et prisestimat fra oss.

AssiStep - på vei opp trappen
AssiStep på vei opp trappen
AssiStep på vei ned trappen
AssiStep på vei ned trappen
Informasjonsfilm om AssiStep