Send oss en forespørsel
Kontakt meg:
Vi tar kontakt så snart som mulig. Ha en fin dag!
Lurer du på noe? Ring oss:
Hold nede cmdctrl tasten og trykk +/-
Forside -> Nyheter -> Hvilke Alternativer Finnes Til Trappeheis?

Nyheter

Trappeheis pris | Hvilke alternativer finnes til trappeheis?

Fallsikkerhet og fallforebygging i trapp
Lesetid ca 5 min. Publisert 03.08.2018
Mange opplever etterhvert som de blir eldre eller får ulike typer sykdommer at trappa i hjemmet blir stadig mer utfordrende. Trappeheis kan man normalt søke om via NAV Hjelpemiddelsentralen, og i denne artikkelen vil vi se på hvordan dette fungerer og hvilke alternativer som finnes til trappeheis og prisen på dette.
Utfordringer med trappa

Å oppleve utfordringer med å bruke trappa i sitt eget hjem er noe mange kan kjenne seg igjen i, og det er ofte flere ulike bakenforliggende årsaker til dette. Tradisjonelt har de vanlige måtene å kompensere for dette, vært med ett av følgende tre alternativer:

  1. Trappeheis eller løfteplattform for rullestolbrukere
  2. Bygge om boligen slik at du kan bo på ett plan
  3. Flytte fra hjemme ditt

Forskning viser derimot at de fleste av oss ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.
Mange har gjerne bodd der hele livet og man har dermed blitt sterkt knyttet til boligen.

Hvilke alternativer finnes?

Utfordringer med å gå i trapp

Noen av årsakene til at trappa kan bli vanskelige å forsere kan skyldes nevrologiske sykdommer som hjerneslag, Parkinsons, MS, og CP. Mange kan derimot oppleve muskulære problemer - som feks Andrea som har muskelsykdommen Nevropati og som av denne grunnen ikke føler seg trygg uten ekstra sikkerhet i trappa.

Trappa er ofte også et stort problem for personer som lider av lungesykdommen KOLS, siden trapp og motbakker er anstrengende på pusten. Oddbjørn (68) har feks fått montert trappeassistenten AssiStep ned til kjelleren i huset sitt for at det skal bli lettere og tryggere for han å fortsette å bruke hele huset sitt.

Priser og alternativer

Sjaktheis og plattformheis

Sjaktheiser koster normalt fra rundt 200.000,- + montering.
Disse kan være et godt alternativ for personer som er avhengig av rullestol, og som ønsker å få denne med seg mellom etasjene i boligen sin.

Plattformheis brukes også som et alternativ til sjaktheis og er en enklere og litt rimeligere installasjon.
Begge løsningene stiller derimot en del krav til at boligen og trappen er egnet for denne typen plasskrevende løsning.

Trappeheis

Trappeheis koster ofte i prisområdet 50.000 - 120.000,- avhengig av hvordan trappen er utformet og hvor mange svinger det er. I tillegg er det ofte krav om at det søkes om byggegodkjenning av kommunen, samt periodevis ettersyn og heiskontroll. Søknadsgebyrene er kostnader som den enkelte må betale og utføre selv og som ikke dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral. Andre ting som er verdt å merke seg er kravet til "fri bredde" i trappen i henhold til TEK 10. En trappeheisskinne bygger ofte ut ca 15-20 cm i trappen, og seteenheten bygger ut ca 60 cm, noe som gjør at kravet til fri passasje ofte kan være utfordrende.

På grunn av kravet til fri bredde må det derfor for felles trappeoppganger søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven dersom trappen er smalere enn 125 cm. Byggesaksomkostningene må dekkes av brukeren selv og kan ofte beløpet seg til 20.000 - 30.000,- uavhengig om det gis dispensasjon eller ikke.

AssiStep - Trappeassistenten:

AssiStep er et nytt type hjelpemiddel som er utviklet på NTNU i Trondheim og som kom på markedet i 2015. Det er i dag flere tusen personer som bruker AssiStep daglig, og det har flere fordeler sett opp mot mer tradisjonelle trappeheiser.

AssiStep er utviklet for personer som kan gå selv, men som av ulike årsaker trenger økt støtte og trygghet når de går i trapp.

AssiStep - på vei opp trappen
AssiStep på vei opp trappen
hold deg aktiv og uavhengig i ditt eget hjem
Trappeassistenten AssiStep

Typiske AssiStep-brukere:

AssiStep er ikke en erstatning for trappeheis, men et enklere, rimeligere og mer aktivt alternativ for personer som ønsker å opprettholde eller trene opp gangfunksjon og musklene de allerede har, samtidig som de holder seg trygg.

Det er i dag flere personer som til tross for at de sitter i rullestol kan bruke AssiStep når de går trapp - nettopp for å vedlikeholde funksjon og trene seg opp.

Andre viktige fordeler med AssiStep:

  • Kun 2 uker leveringstid fra godkjent bestilling
  • Ikke behov for periodisk ettersyn / heiskontroll
  • Ikke behov for å søke om byggegodkjenning eller betale gebyrer til kommunen din
  • Høy driftssikkerhet siden AssiStep er 100% mekanisk, og fungerer helt fint selv om strømmen skulle bli borte.

Hva koster AssiStep?
Kostnaden for å få montert AssiStep avhenger av om du ønsker å kjøpe eller leie, hvor du bor, samt hvilken type trapp du har.
Mer enn
9 av 10
som får montert AssiStep i Norge får det derimot kostnadsfritt ved å søke om det via NAV Hjelpemiddelsentral.

Les våre tips til søknadsprosessen eller gå gjennom vår guide for å få et prisestimat fra oss så hjelper vi deg videre:

Informasjonsfilm om AssiStep

Last ned vår nyeste AssiStep-brosjyre

  • .pdf
    Brosjyre AssiStep 2021 Hepro-brosjyre-AssiStep-2020_rev2.pdf Størrelse: 8,55 mb Last ned

Få et tilbud på AssiStep

De fleste velger å søke om å få AssiStep kostnadsfritt via Hjelpemiddelsentralen. Dersom du ønsker å få montert AssiStep raskere er det også mulig å kjøpe eller leie privat.

Hva slags type trapp har du?

Valg

Hvem er du? Er du en privatperson eller institusjon som ønsker et tilbud på AssiStep?

Valg

Vi trenger ditt postnummer for å finne nærmeste distributør og beregne frakt og monteringspris.

Siden du har en litt annerledes trapp, kommer vi gjerne på befaring for å gi pris.

Vi har dessverre ingen distributør i landet du valgte. Du kan likevel fullføre skjema, så sender vi deg informasjon om AssiStep.

I noen tilfeller trenger vi litt mer informasjon om din trapp. Vi ber deg derfor oppgi ditt telefonnummer slik at vi kan kontakte deg dersom det trengs. E-post trenger vi for å sende deg pris og informasjon.

Vennligst se over dine opplysninger før du sender inn skjemaet.

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en e-post med mer informasjon om hvordan du får AssiStep til din trapp. Dine opplysninger er trygge hos oss. Nedenfor ser du hva vi kommer til å bruke informasjonen til:
Takk for din forespørsel, du vil i løpet av kort tid motta en e-post med ytterligere informasjon og pris basert på dine valg.